Okładka

POSADZKARZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH 

Autor: Zbigniew Wolski

Format: 175x247 mm
Objętość:
344 strony
Oprawa: twarda

Cena: 200 złW Polsce działają tysiące osób, które instalują posadzki. Jednak ta ogromna grupa nie miała swojej reprezentacji. Grupa osób spotkała się 13 marca 2007 i postanowili wspólnie pracować na rzecz powstania branżowej organizacji. Tak powstało Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy.

Przez kilka lat funkcjonowanie Stowarzyszenia było ograniczone. Dopiero pod koniec 2012 roku podjęto działania zmierzające do reaktywacji. Grupa kilkunastu osób, którym bliska była idea samorządu gospodarczego, widziały potrzebę istnienia silnej i użytecznej dla branży organizacji postawiła nowe cele i zadania.

Najważniejsze stało się dostarczenie narzędzi porządkujących rynek i budujących zaufanie do uczestników branży. W ciągu pierwszych lat przeprowadzono szkolenia i egzamin dla grupy pierwszych rzeczoznawców w dziedzinie wykładzin podłogowych. Grupa ta przystąpiła do opracowywania „Informacji technicznych” - stanowiska branży w obszarach nie uregulowanych przez istniejące normy i przepisy. Rzeczoznawcy przyjęli na siebie obowiązek samodoskonalenia. Uczestnicząc co roku w określonej liczbie szkoleń, seminariów i wykładów, nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale również dostarczają najnowsze informacje o zagadnieniach technicznych wszystkim członkom PSP.

Jednocześnie, organizacja podjęła działania na rzecz popularyzacji wykładzin wśród przyszłych projektantów i architektów wnętrz. Rozpoczęto cykl wykładów i prezentacji na uczelniach wyższych kształcących na tych kierunkach. Podjęto również współpracę z ośrodkami kształcenia zawodowego.

Jednym z podstawowych działań było informowanie posadzkarzy i osób z branży o istnieniu i działaniach PSP. Od reaktywacji stowarzyszenia, co roku organizowana jest seria spotkań regionalnych, na których posadzkarze działający w poszczególnych rejonach Polski dowiadują się o organizacji, jej celach, ale również zgłaszają własne propozycje i uwagi. Równocześnie, we współpracy z firmami wspierającymi, przeprowadzane są szkolenia techniczne na temat najnowszych technologii i rozwiązań.

Każdego roku PSP organizuje dwa duże spotkania branży wykładzinowej. Wiosną, podczas targów budowlanych w Poznaniu organizowana jest Strefa Branży Wykładzinowej, gdzie oprócz wykładów, prezentacji i warsztatów, przeprowadzane są Mistrzostwa Polski Montażu Wykładzin. Drugą okazją do wspólnej dyskusji i integracji środowiska są Jesienne Spotkania Branży Wykładzinowej, których temat co roku jest inny. Ma to na celu zainteresowanie branży nowymi zjawiskami na rynku.

Już w 2013 roku zebrano i opublikowano średnie ceny usług branży wykładzinowej. Dzięki tej inicjatywie każdy zainteresowany może sprawdzić, jak kształtują się koszty wykonania każdej operacji podczas prac związanych z układaniem wykładzin podłogowych. Lista cen jest aktualizowana.

Wśród dobitnie podkreślanych przez Członków stowarzyszenia problemów znalazły się nieporozumienia na linii zamawiający - wykonawca. Próbując ograniczyć skalę potencjalnych konfliktów PSP przystąpiło do stworzenia funkcji mediatora. Odpowiednio przeszkolone i przygotowane osoby, na prośbę stron, starają się znaleźć rozwiązanie sporów bez konieczności wchodzenia na długotrwałą i kosztowną ścieżkę sądową.

Stworzono „Kodeks Etyki Zawodowej”, odpowiadający między innymi na pytania związane z właściwą postawą zawodową, wizerunek branży, sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów.

Podjęto pracę nad stworzeniem systemu nadawania rekomendacji firmom szczególnie wyróżniającym się w zakresie solidności i jakości wykonywanych prac posadzkarskich. Stworzono program pilotażowy, a doświadczenia tam zdobyte w najbliższych latach zaowocują stworzeniem zasad i kryteriów nadawania rekomendacji.

Podjęto współpracę z szeregiem instytucji i organizacji związanych z działaniami PSP w kraju oraz podobnymi organizacjami za granicą.

Jedną z pierwszych inicjatyw Zarządu Stowarzyszenia było podjęcie starań o zapewnienie członkom materiałów informacji technicznej, obejmującej wiedzę teoretyczną i praktyczną wymaganą przy uprawianiu zawodu posadzkarza. Funkcjonujące dotychczas podręczniki nauczania zawodu wydawane były wiele (nawet kilkadziesiąt) lat wcześniej. Nie mogły więc zawierać informacji zdobytych w ostatnich latach. Również środowisko prawne podległo istotnym zmianom. Dotarcie do źródeł aktualnej wiedzy było utrudnione, zarówno dla dyplomowanych posadzkarzy, jak i adeptów zawodu. Trudno było również zweryfikować niektóre opinie.

Niniejsze opracowanie jest pierwszym efektem podjętej inicjatywy. Ma ono pomóc w porządkowaniu wiedzy na temat wykładzin podłogowych ułatwiając w ten sposób działalność zawodową posadzkarzy i wszystkich uczestników rynku wykładzin.


Sponsorzy Generalni:
    Partner:
Mapei
       
Sponsorzy Główni:      
       
 

Copyright © 2015 Profi Press Sp. z o.o.